Asistenţă la înscrierea în programul de stagiu al CECCAR

Stagiul pentru calitatea de expert contabil are o durata de 3 ani şi se desfăşoară în baza Regulamentului privind efectuarea stagiului şi examenul de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil şi de contabil autorizat, aprobat prin HCS nr. 00/33/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Formalităţi de înscriere:

 • Înscrierea la stagiu se face, prin cerere scrisă, la filiala de domiciliu a solicitantului, în termen de maximum 2 luni de la promovarea examenului de acces la stagiu.
 • Filiala confirmă stagiarului înscrierea la stagiu prin adresă scrisă.
 • Promovarea examenului de admitere la stagiu de dovedeşte prin certificatul de promovare eliberat în baza rezultatelor finale stabilite de comisia de examinare.
 • La înscrierea la stagiu stagiarilor li se atribuie număr matricol şi primesc livrete de stagiu în care este consemnată activitatea acestora pe parcursul celor 3 ani.
 • Taxa pe anul de stagiu este de 150 euro, contravaloarea în lei/ curs BNR în ziua plaţii.

Derularea stagiului de pregătire:

 • Anul de stagiu este an calendaristic şi începe la data de 1 ianuarie a anului următor promovării/echivalării examenului de admitere la stagiu.
 • Pregătirea din timpul anului de stagiu se compune din:
 1. Partea teoretică constând în ore de pregătire tehnică şi deontologică;
 2. Partea practică constând în ore de consultaţii pentru pregătirea lucrărilor profesionale;
 3. Evaluări semestriale (promovarea acestora dă dreptul stagiarului să continue stagiul de pregătire, în caz contrar va trebui să repete semestrul încheiat);
 • Pentru pregătirea stagiarilor CECCAR foloseşte profesori universitari şi specialişti în domeniu testaţi şi abilitaţi în acest sens.
 • Stagiul este unitar la toate cele 42 de filiale ale Corpului.
 • Stagiarii CECCAR au posibilitatea participării, în limita locurilor disponibile, la cursurile de pregătire din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Profesională Continuă.

Examenul de aptitudini:

Reprezintă etapa finală în obţinerea calităţii de expert contabil şi se adresează stagiarilor care au finalizat cei 3 ani de stagiu cu îndeplinirea tuturor obligaţiilor stabilite de Regulament.

Acest examen se susţine în două etape astfel:

 • Proba scrisă constând în:
 1. studii de caz, exerciţii  şi probleme din domeniul expertizei, monografiei contabile, analizei economico-financiare, evaluării întreprinderilor şi auditului;
 2. întrebări de judecată profesională din doctrina şi deontologia profesiei  contabile, organizarea şi funcţionarea Corpului.
 •  Proba orală se susţine în maximum 7 zile calendaristice de la proba scrisă şi constă în:
 1. câte o întrebare din materia juridică şi fiscală;
 2. câte o întrebare din domeniile contabilitate, audit financiar şi evaluarea întreprinderilor.

Taxa de înscriere la examenul de aptitudini este de 175 euro, pentru categoria expert contabil şi de 125 euro pentru contabil autorizat, contravaloarea în lei/ curs BNR în ziua plaţii.

În termen de 30 de zile absolventul examenului de aptitudini are obligaţia înscrierii în evidenţele Corpului.

Promovarea examenului de aptitudini asigură obţinerea calităţii de expert contabil şi dreptul de înscriere în Tabloul CECCAR.

Comments are closed.