Tineri absolvenţi

Eşti gata pentru profesia contabilă liberală?

Ai absolvit o instituţie de învățământ superior în domeniul economic sau, după caz, un liceu de profil?

Idealul tău profesional este acela de a deveni expert contabil sau contabil autorizat?

Primul pas: stagiul CECCAR

În vederea dobândirii celor mai înalte standarde profesionale, cunoştinţele dobândite în etapa de formare iniţială, asigurate prin absolvirea unei facultăţi sau a unui liceu de profil, după caz, trebuie dezvoltate şi completate prin parcurgerea programului de stagiu asigurat de CECCAR.

Devenind stagiar CECCAR veţi beneficia de:

  • formare profesională de înalt nivel în toate domeniile de competenţă pe care, în calitate de expert contabil sau de contabil autorizat, le veţi valorifica în carieră [click aici pentru detalii];
  • conectarea la comunitatea profesioniştilor contabili, stagiari sau membrii CECCAR prin accesul la resursele de informare, la seminarii, conferinţe şi alte evenimente naţionale şi internaţionale organizate de CECCAR precum şi de alte organizaţii şi instituţii de interes pentru profesia contabilă şi pentru mediul de afaceri din România;
  • posibilitatea şi suportul de a transpune în acţiune propriile iniţiative şi proiecte de utilitate pentru profesia contabilă din România;
  • conectarea la fluxul internaţional de informaţii asigurat de relaţiile CECCAR cu organismele naţionale, regionale, europene şi internaţionale [click aici pentru detalii];
  • condiţii ideale pentru dezvoltarea personală prin accesul în orice moment la materialele educaţionale, standardele profesionale specifice diverselor servicii oferite de un profesionist contabil, ghiduri de specialitate, lucrări ştiinţifice, reviste ştiinţifice şi profesionale [click aici pentru detalii];

Profesionistul contabil, fie el expert contabil sau contabil autorizat este un specialist predispus la efort, devotat, preocupat de calitatea lucrărilor sale, de dezvoltarea profesională şi personală continuă, de o conduită etică.

Parcurgerea stagiului CECCAR vă oferă posibilitatea accesului la toate aceste valori.


Facilităţi de acces la stagiu

Dacă sunteţi absolvent al unuia dintre programele de masterat, pentru care există protocoale de colaborare încheiate între CECCAR şi facultăţile de profil, aveţi posibilitatea echivalării examenului de admitere prin înscrierea directă la stagiu.


Calendar examene 2013

În anul 2013, C.E.C.C.A.R. organizează:

  • examenul de admitere la stagiu în vederea obţinerii calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat în zilele de 29 septembrie şi 6 octombrie a.c.;
  • examenul de admitere la stagiu pentru contabili autorizați, membri activi ai Corpului, care îndeplinesc condiţia de studii superioare economice în acelaşi timp cu examenul de admitere la stagiu, respectiv în zilele de 29 septembrie şi 6 octombrie a.c.
  • examenului de aptitudini în zilele de 17 noiembrie (proba scrisă) şi 24 noiembrie (proba orală)

Dosarele de înscriere la examenele CECCAR se vor depune în cadrul Filialelor CECCAR de domiciliu.

Comments are closed.