Conținutul dosarului de echivalare a examenului de admitere, categoria expert contabil

Pentru a beneficia de echivalarea examenului de admitere la stagiu, absolvenţii programelor de masterat organizate de facultăţile de profil trebuie să depună, în termen de un an de zile de la finalizarea cursului, la sediul C.E.C.C.A.R. din Intrarea Pielari, nr.1, Sector 4, Bucuresti (de luni până vineri între orele 08.00 – 16.00) sau în cadrul filialei de domiciliu, un dosar care să cuprindă următoarele documente:

  • cerere de înscriere (model Anexa 1);
  • diploma de studii superioare economice, recunoscută de Ministerul, Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (copie legalizată);
  • diploma de absolvire a programului de master (copie legalizată). În situaţia în care diploma nu a fost emisă de facultate se poate depune o adeverinţă, urmând ca dosarul să fie completat ulterior cu documental solicitat;
  • suplimentul diplomei de masterat (copie legalizată). În situaţia în care suplimentul diplomei nu a fost emis se poate depune o situaţie scolară cu evidenţa notelor, urmând ca dosarul să fie completat ulterior cu documental solicitat;
  • suplimentul diplomei de licenţă, în cazul programelor de masterat aprofundate;
  • certificatul medical din care să rezulte că solicitantul are capacitatea de exerciţiu deplină;
  • certificat de cazier judiciar, cu termen de valabilitate neexpirat;
  • curriculum vitae, potrivit modelului prevăzut în Anexa 2, completat şi semnat de către solicitant;
  • copie BI/CI;
  • taxa de echivalare a examenului de admitere la stagiu, respectiv 175 Euro (c/v în lei la cursul B.N.R. din ziua plăţii).

Taxa poate fi achitata prin O.P. în contul C.E.C.C.A.R., nr.: RO91RZBR0000060000615384, Raiffeisen Bank, Agenţia Brătianu sau la casieria Aparatului Central

Notă:

Pentru a beneficia de echivalarea examenului de admitere la stagiu absolvenţii programelor de masterat trebuie să îndeplinească condiţia de cel puţin 6 (şase) pentru fiecare disciplină echivalată şi media de cel puţin 7 (şapte) pentru grupul de disciplinele echivalate pentru o materie aferentă examenului de admitere la stagiu.

În acest sens vă rugăm să consultaţi rubrica Instituţii de învăţământ superior care au încheiat cu C.E.C.C.A.R. protocoale de colaborare, unde veţi regăsi disciplinele respective.

După verificarea dosarului de echivalare a examenului de admitere la stagiu, absolvenţii programului de masterat vor fi înştiinţati cu privire la aprobarea/neaprobarea dosarului depus.

În situaţia aprobării dosarului solicitanţii vor face demersurile necesare înscrierii la stagiu în cadrul filialei de domiciliu, cu respectarea Normelor C.E.C.C.A.R., respectiv Regulamentul privind efectuarea stagiului şi examenul de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil şi de contabil autorizat, aprobat prin Hotărărea Consiliului Superior al CECCAR nr. 00/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru înscrierea la stagiu, care va incepe de la 1 ianuarie 2014, absolvenţii promoţiei 2013 ai programelor de masterat au posibilitatea depunerii dosarelor de echivalare, cu documentele menţionate mai sus, până la data de 31 octombrie 2013.

Absolvenţii programelor de masterat ale căror dosare vor fi aprobate în cursul anului 2014 se vor putea înscrie la stagiu începând cu 1 ianuarie 2015.

Comments are closed.